Projecte de videojoc: recreació de la Vila de Terrassa Medieval. Elaborar un mapa en 3D que doni una idea aproximada de l'aspecte de la Vila de Terrassa Medieval al segle XV a partir de la documentació existent i de les excavacions realitzades. terrassa_01terrassa_02 terrassa_05 textura_casa La mecànica del videojoc consisteix en una sèrie de recorreguts a través de la vila. El jugador podrà descobrir els diferents carrers, edificis i personatges, gràcies a la interacció amb els vilatans, que aniran enllaçant una història que aportarà contingut didàctic. ruta