Objectius

 

past02cat

 

El principal objectiu del projecte és produir 500 unitats del joc. Si s’aconsegueix el finançament per llençar el joc, i un cop superada la xifra bàsica, es durán a terme algunes millores en els components del joc per tal de fer-lo més atractiu i comercial.

Objetivos

procesa

Leave a Comment